Χανιά: 2821033992, Μακρύ Τοίχου 29, lougiaki@otenet.gr
Ηράκλειο: 2810319012, Μάνου Κατράκη 66, lougiak2@otenet.gr